Borås

Grönt ljus för Morfeus i Borås city

Kommunfullmäktige i Borås har godkänt detaljplanen för Willhems nyproduktionsprojekt Morfeus. Huset, som kommer ligga mellan resecentrum, Stadsparken och citykärnan, blir 19-24 våningar högt och bidrar med både 140 nya hyresrätter och en ny siluett till innerstaden.

Igår blev det klart att detaljplanen för fastigheterna Morfeus 2, 5 och 7 godkänts av kommunfullmäktige i Borås. Bostadsbolaget Willhem har i samarbete med Borås stad tagit fram en ny byggnad i 19-24 våningar i syfte att förtäta staden och bygga fler hyresrätter.

–Det känns otroligt kul att detaljplanen nu har blivit godkänd och att vi går in i nästa fas i byggprocessen. Morfeus kommer bli ett ståtligt och vackert hus som bidrar till Borås siluett och erbjuder både funktionella och fina hem, säger Rikard Norström, nyproduktionschef på Willhem.

Fastigheten är belägen i Borås centrum mellan resecentrum, Stadsparken och citykärnan. Huset certifieras enligt Miljöbyggnad Silver och kommer innehålla cirka 140 lägenheter fördelat på 1-4 r.o.k. På bottenplan planeras för cirka 400 kvm lokaler där lokala verksamheter som caféer eller restauranger kan växa fram.

–Vi vill alltid att våra hus ska bidra till platsen de byggs på och alla våra nyproduktionsprojekt är unika. Det känns roligt att kunna erbjuda cirka 140 nya hyresrätter i olika storlekar och även ge plats åt lokala verksamheter. Vi är också med och finansierar upprustningen av Knalletorget där nya sittytor och gång- och cykelstråk kommer ge en härlig känsla till platsen. Vi ser verkligen fram emot att komma igång, avslutar Rikard Norström.

Pierre Jönsson Ågren
pierre@borasnyheter.se