Borås

  • Foto: Pierre Jönsson Ågren / Arkivbild

Fullt hus på polisutbildningen i Borås

144 studenter har antagits till polisutbildningen i Borås, vilket fyller samtliga platser. Det visar den preliminära antagningslista som Högskolan i Borås i dag har mottagit från Rekryteringsmyndigheten, i samband med att antagningsbeskeden nu skickas ut till antagna polisstudenter.

– Det är jätteroligt att Borås, direkt från start, fyller platserna. Siffrorna är visserligen preliminära och kan förändras fram till upprop 21 januari och 3 veckor efter det, men dagens besked är såklart väldigt glädjande, kommenterar Lotta Dahlheim Englund, akademichef och tf. chef för polisutbildningen, vid Högskolan i Borås.

11 588 personer sökte till polisutbildningen med start januari 2019 varav 5 769 personer kallades till prövning. Totalt är det nu 771 studenter i Sverige som har antagits till polisutbildning vårterminen 2019, vilket är en viss ökning jämfört med de 750 platser som polismyndigheten beslutade om i november.

För Högskolan i Borås del, som är ett av fem lärosäten i Sverige som bedriver polisutbildning, fylls alltså alla 144 platser (varav 72 på distansutbildning). Antagna studenter har nu fram till den 27 december på sig att svara om de tackar ja eller nej till tilldelad/önskad studieplats och studieform.

Det är Rekryteringsmyndigheten som har det övergripande ansvaret för ansökan, urval, selektering, prövning och nominering av vilka studenter som antas till polisutbildningen. Polismyndigheten fattar alla beslut om antagningskrav samt vilka som ska antas till polisutbildningen.

Pierre Jönsson Ågren
pierre@borasnyheter.se