Borås

  • Foto: Ellos

Ellos stöttar kvinnors entreprenörskap genom Hand in Hand

Ellos produktion sker i huvudsak i Indien, Kina och Bangladesh. Det är viktigt för företaget att deras produkter är tillverkade med hänsyn till de människor som producerar dem liksom för miljön. Ellos och Hand in Hand har nu påbörjat ett samarbete för att gemensamt bekämpa fattigdomen i Indien. I detta projekt samarbetar organisationerna för att förbättra levnadsvillkoren för invånarna i byn Visoor, som ligger i delstaten Tamil Nadu. Det tvååriga projektet i byn innebär ett omfattande program med aktiviteter. Bland annat ges stöd för att hjälpa barn att börja eller återgå till skolan; självhjälpsgrupper bildas där kvinnor utbildas i entreprenörskap och hälsoundersökningar erbjuds.

– Vi har under en tid sökt en passande samarbetspartner för Ellos hållbarhetsarbete och Hand in Hand känns helt rätt då flera av Ellos produkter produceras i just Tamil Nadu, Indien. Det känns än mer viktigt att bidra till bättre villkor för människorna som bor i dessa områden, säger Åse Peterson, Marketing Campaign Manager på Ellos.

Även om antalet fattiga i Indien har minskat på senare år är situationen fortfarande alarmerande, ungefär 22 procent eller 260 miljoner människor beräknas leva i fattigdom i landet. Hand in Hand arbetar strukturerat och hållbart för att förbättra situationen för landets fattiga och har fram tills idag skapat 3 miljoner jobb vilket innebär förbättrade livsvillkor för fler än 14 miljoner människor.

– Vi är otroligt stolta över att Ellos har engagerat sig i Hand in Hands arbete genom att stödja ett byprojekt i Indien. Ellos engagemang i Hand in Hand bidrar till att stärka kvinnor genom utbildning i entreprenörskap, vilket möjliggör en bättre inkomst för familjen. En kvinna med en inkomst får en starkare och mer jämlik roll i familjen och i samhället hon lever i, säger Richard Nordström, tf. Generalsekreterare Hand in Hand Sweden.

Hand in Hand bekämpar fattigdom genom företagande och utbildning. Modellen är hjälp till självhjälp, där framför allt kvinnor får utbildning och träning i entreprenörskap och den hjälp och stöd de behöver för att starta egna verksamheter, skapa nya jobb eller vidareutveckla redan befintliga verksamheter. Tack vare den ökade inkomsten till familjen har föräldrarna råd att låta barnen gå i skolan istället för att arbeta, familjemedlemmarna kan äta sig mätta och ha råd med sjukvård vid behov. Hand in Hand har verksamheter i Indien, Kenya, Zimbabwe och Afghanistan.

Pierre Jönsson Ågren
pierre@borasnyheter.se