Världen

Ebola: 2 000 döda och lågt förtroende för insatsen

Antalet döda i det pågående ebolautbrottet i Kongo-Kinshasa har nu passerat 2 000 personer. Detta är en dyster påminnelse om att man, mer än ett år efter utbrottet började, ännu inte lyckats stävja epidemin. 

Istället ser vi en utveckling där sjukdomen nyligen har spridit sig till nya områden i Nord- och Sydkivu, och fortsätter spridas i provinsen Ituri.

Trots att det nu finns nya behandlingar och ett experimentellt vaccin, som alla har visat sig vara effektiva, samarbetar lokalsamhällena fortfarande inte utan fortsätter till och med att uttrycka fientlighet mot ebolainsatsen. Det krävs en bättre kollektiv insats för att förklara vad ebola är och stötta förebyggande åtgärder för att kontrollera spridningen av viruset, men många bland befolkningen har även påpekat bristen på sjukvård för flera andra sjukdomar.

– Befolkningen kommer inte acceptera ebolainsatserna om människors grundläggande behov av sjukvård ignoreras, säger Tristan Le Lonquer akutsamordnare för Läkare Utan Gränser i Goma.

– Vi måste placera lokalsamhället i hjärtat av insatsen genom att decentralisera ebolavården till lokala vårdinrättningar där människor känner igen sig och genom att stärka upp tillgången till sjukvård generellt. Insatserna mot ebola bör inte vara tvingande och familjer bör ha möjligheten att själva kunna ta beslut om vad som är bäst för dem och deras närstående. Alla organisationer måste arbeta tillsammans i den riktningen för att kunna stoppa detta fruktansvärda utbrott.

Pierre Jönsson Ågren
pierre@borasnyheter.se

Har du bilder? Ladda upp här!