Foto: Pierre Jönsson Ågren

Ljus i advent


December till februari är den period på året då det inträffar flest bränder i bostäder i Sverige. Antalet utryckningar på grund av levande ljus ökar för varje adventsdag och är flest den 4:e advent. TIPS FÖR BRANDVARNARE...