Foto: Pierre Jönsson Ågren

Brobygget i Rydboholm fortsätter


Rydboholm Vägen mellan Rydboholmsbron och Viskafors stängdes av 1 April i år då Trafikverket startade bygget av den nya bron över Viskan i Rydboholm.