Seniorer i Borås mår bra


61 procent av seniorerna, de som är äldre än 65 år, bedömer sitt allmänna hälsotillstånd som bra eller mycket bra. 10 procent bedömer det som mycket dåligt eller dåligt. Det visar en omfattande hälsoenkät som har skickat...
Foto: Pierre Jönsson Ågren / Arkivbild

Sommartorsdagarna® är äntligen tillbaka i en helt ny tappning!


Den första sommartorsdagen på Stora Torget gick av stapeln 29 juni 1989. Sedan den torsdagen har boråsarna under sju torsdagar varje sommar kunnat njuta av livemusik av nationell karaktär på Stora Torget, med undantag av...

Borås stad släcker ned byggnader under Earth Hour


I dag infaller Earth hour. Borås Stad deltar, som en av många städer och kommuner runt om i världen i manifestationen och kommer att släcka ned ett antal byggnader. Byggnader som kommer släckas: 🔸 Rådhuset 🔸 Stadshuskvar...
Norrby från Alingsåsvägen, Borås

Nytt ägardirektiv ger möjlighet till fler bostadsformer


Nu står det klart att allmännyttiga bostadsbolaget Bostäder i Borås har möjlighet att bygga hyrköp- och bostadsrätter. Beslutet om att ändra bolagets ägardirektiv till att gälla fler boendeformer än hyresrätter, togs av ...

Borås Näringsliv byter ordförande


Den ekonomiska föreningen Borås Näringsliv har vid sitt årsmöte bytt ordförande. Hanna Lassing, VD Kanico AB som varit ordförande i föreningen sedan 2015 lämnar över till Niklas Hedin, Centiro Group.Till vice ordförande ...

Södra torget blir säkrare och grönare


Med beräknad start 4 april 2022 påbörjas ombyggnationen av Södra torget. Arbetet ska göra området säkrare för fotgängare, cyklister och kollektivtrafik. Dessutom tar vi tillbaka en del av Södra torgets historia genom att...
Foto: Borås Stad

Borås Stad satsar på samsyn i stadsutvecklingen


Borås Stad bjuder in till dialog om Strukturskiss Norr och hur området från Simonsland, via Knalleland mot Alideberg och vidare norrut, ska utvecklas framöver. Stadsarkitekt Richard Mattsson presenterar skissens syfte oc...

Unikt batterilager säkrar framtidens elberedskap


Norconsult har genomfört en förstudie åt Borås Energi och Miljö, där man har undersökt batterilager som en potentiell lösning på framtidens elberedskap. För att elnätet ska fungera optimalt måste man se till att elkonsum...
Foto: Borås TME

Ett lyckat jubileumsår för Borås


Över tusen boråsare bidrog till Borås 400-årsjubileum 2021 och vid årets slut kände över 80 % av boråsarna till att Borås firat 400 år. 2021 blev även startskottet för flera händelser och utvecklingsprojekt som bidrog ti...