Borås

  • Foto: Västsvenska handelskammaren

Borås – företagare visar fortsatt optimism

Västsverige visar upp en fortsatt stark konjunktur med låga nivåer av varsel och en stark konsumtion. På längre sikt är förväntningarna något mer osäkra hos Borås företagare.

– De flesta indikatorer ser bättre ut i februari jämfört med föregående månad, även om vi ser en större osäkerhet på längre sikt, säger Johan Trouvé, vd Västsvenska Handelskammaren.

Antalet varsel och konkurser minskar något i februari jämfört med föregående mätning. Konsumtionen ligger kvar på en hög nivå, och är något starkare än föregående månad. Västsverige redovisar som helhet fortsatt god tillväxt och den lägsta arbetslösheten på mycket länge.

– Ett tecken på att Västsverige står sig allt starkare är det stora intresse vi ser från utländska investerare. Det allra senaste exemplet, intresset för att bygga en batterifabrik hos Nevs i Trollhättan fortsätter Johan Trouvé.

Handelskammarens företagspanel i Borås är fortsatt optimistisk kring framtiden, särskilt på kort sikt. På längre sikt är förväntningarna något mer osäkra.

– Det beror troligtvis på att konjunkturen har varit exceptionellt stark under lång tid och att företagen nu är osäkra på hur det kommer att fortsätta. Samtidigt spelar säkert oron för Trumps aviserade ståltullar och allmänna handelspolitik in. Vår region är beroende av att exporten fungerar säger Ove Lillestöl regionchef i Borås.

– Generellt är konjunkturläget fortsatt mycket starkt hos Borås företagare, avslutar Ove Lillestöl.

Pierre Jönsson Ågren
pierre@borasnyheter.se