Sverige

Allt sämre kondition hos befolkningen

I veckan presenterades dystra siffror av forskare vid GIH, Gymnastik- och idrottshögskolan. Konditionen har minskat med 10,8 procent i hela den svenska befolkningen under åren 1995-2017, enligt en ny studie med data från 350 000 svenskars konditionstester och hälsoprofilbedömningar. Forskaren Elin Ekblom Bak, GIH, är bekymrad över resultatet.

-Det är en allvarlig trend. Folk säger ofta i studier att de tränar lika mycket eller till och med mer än förut, så en av de möjliga förklaringarna till de resultat vi fått att det är i vår vardag med fritid, arbete och transport vi rör oss mindre än förut. Du kan påverka konditionen på enkla sätt genom att cykla i uppförsbacken, kånka runt med barnen, ta trapporna istället för hissen eller gå en snabb runda på lunchen. Det räcker med att bli lite andfådd och svettig då och då i vardagen, det krävs inga maraton, menar forskaren Elin Ekblom Bak.

Hur ser siffrorna ut för Skånes del?

-Vi har inga data uppdelade på enbart län, men har grupperat dem i t ex landsbygdslän och storstadslän där Skåne hör till de sistnämnda. I storstadslänen har konditionen minskat med 7,8 procent, säger Elin Ekblom Bak.

Den nedåtgående trenden i Skåne är något som Charlotta Kabo Stenberg, VD på Stiftelsen Skånska Landskap, tar på stort allvar. Stiftelsens uppdrag är att stimulera skåningar att vistas mer i naturen, gärna i de 19 skånska strövområdena med stigar för vandring och cykling.

Hur ser du på resultatet?

-Jag tror att det handlar om att skapa positiva vanor. Det är viktigt att göra det enkelt för alla människor att röra på sig, inte fokusera på att alla ska börja gå på gym eller springa långa sträckor. Det viktiga är att vi börjar röra oss, t ex genom att bara promenera en stund, gärna varje dag så det läggs in i de dagliga rutinerna. Kan man sedan ta sig ut i skogen, gärna i något av våra strövområden, så får man även uppleva ett lugn från en annars ofta stressig livsmiljö. Då får man en dubbelt upp av välgörande hälsoeffekt, menar Charlotta Kabo Stenberg.

Elin Ekblom Bak ser hur människor blivit ”förblindade av samhället” där vi blir transporterade överallt, vilket får konsekvenser för kroppen.

-Vi behöver få en mer aktiv levnadsmiljö omkring oss med grönområden nära och även en utformning av miljön som får oss att röra på oss som cykelbanor och trappor. Det handlar också om att sänka trösklar generellt till rörelse, det handlar inte om maratonlopp utan om att få lite flås i vardagen och att det är helt normalt att ta ett jobbmöte gående istället för sittande i ett mötesrum.

I resultatet i studien framkommer att andelen med hälsofarligt låg kondition, under 32 ml/min/kg, har ökat generellt från 27 till 46 procent sedan 1995. Försämringen i kondition var större bland män, i yngre åldrar, lågutbildade samt boende i landsbygdslän.

-Motion har länge varit en klassfråga och hänger ihop med utbildningsnivåer och ekonomisk situation. För den yngre generationen som levt i den här typen av samhälle ett tag med mycket skärmtid, är levnadsvanorna annorlunda, säger Elin Ekblom Bak.

Fem tips för mer motion i vardagen:

-Gå/cykla de korta sträckorna du behöver ta dig under dagen.

-Hitta extrarörelse i vardagen. Ta trapporna istället för hissen, gå till närbutiken istället för att bila till stormarknaden och hoppa av bussen några hållplatser tidigare.

-Sök dig ut i naturen på fritiden. Ta närmaste skogsdunge, park eller strövområde. Om du är ovan, satsa på korta stigar à 2-5 km som finns i våra skånska strövområden. Hitta ut via www.skanskalandskap.se

-Gör jobbet mer rörligt. Stå upp och arbeta, boka promenadmöten, ordna konferenser i naturen, ta rörliga pauser från skärmen.

– Hitta det som DU tycker är kul att göra och som motiverar just dig att röra på dig

Pierre Jönsson Ågren
pierre@borasnyheter.se