Sverige

Djurparkerna lockar besökare med bland annat nyfödda ungar och löften om att de bevarar utrotningshotade djur. Vad som däremot inte visas upp är de hundratals djur som årligen dör eller dödas, däribland utrotningshotade och helt friska djur. Djurrättsalliansen har granskat tio av landets större djurparker och kan avslöja att 1 118 djur dog på dessa parker under 2020. Totalt har närmare 4 000 djur dött på dessa djurparker de senaste fyra åren. Varje år ska djurparkerna skicka in så kallade artinventeringslistor till länsstyrelsen. Genom att begära ut och granska dessa kan Djurrättsalliansen visa att 1 118 djur dog på tio av landets större djurparker under förra året. En del av djuren har avlivats trots att de är utrotningshotade eller har en stark hotbild i det vilda och i flera fall har djuren varit fullt friska. En del av dem är så kallade överskottsdjur som det inte längre finns utrymme för. Även under förra året granskade Djurrättsalliansen samma djurparker och kunde då visa att 2 703 djur hade dött på parkerna under åren 2017-2019. Det innebär att totalt har 3 821 djur dött på tio av Sveriges djurparker de senaste fyra åren. – I grund och botten finns djurparkerna för att locka besökare och utnyttja djur som nöje. De tjänar pengar på att hålla vilda djur inspärrade och en konsekvens av det är att djur dödas. Djuren lever även sina liv i fångenskap – långt ifrån sina naturliga hemmamiljöer. Vi hoppas att allt fler ser det oetiska med detta och väljer att inte besöka och stödja djurparker, säger Daniel Rolke, talesperson för Djurrättsalliansen. På Kolmårdens djurpark, som är Nordens största, dog 141 djur under förra året. Flera av djuren har avlivats trots att de varit helt friska. Bland annat har Kolmårdens djurpark utplånat hela flocken av axishjortar som bestod av 31 friska individer. I ett mejl till Djurrättsalliansen skriver Kolmården: ”Blir det för många djur i en flock försöker vi alltid i första hand omplacera djuren på andra djurparker. Om det inte går kan djuren behöva avlivas. En stor del av djuren som togs bort under förra året tillhör den kategorin. Vi beslutade exempelvis att avsluta vår djurhållning av axishjort och därför togs alla axishjortar bort”. På en av de andra granskade djurparkerna, Borås djurpark, dog 75 djur under förra året. En del av dem var starkt hotade eller sårbara djur i det vilda, bland annat 6 afrikanska vildhundar, 2 bomullshuvudtamariner, 1 schimpans, 3 geparder, 1 giraff, 1 järv, 1 lejon, 1 utrotningshotad bongo och 1 röd panda. Borås djurpark har tidigare berättat om att de avlivar friska lejonungar och afrikanska vildhundar då de inte har plats för dem. Några av de djur som dog på Skansen under 2020 var 9 vargar, 7 påfåglar, 1 berguv, 4 guereza, 5 lappugglor, 19 dvärgmöss, 1 brunbjörn och 3 lokatter. Totalt dog 287 djur på Skansen under förra året och många av dem avlivades. Tidigare djurvårdare på Skansen har vittnat om vilka fasansfulla sätt några av djuren dött på i en granskning gjord av Expressen. Även på Skansenakvariet som ligger inne på Skansens område har flera dött eller avlivats under 2020. Det rör sig om 140 djur – bland annat 3 babianer, 2 dvärgsilkesapor, 3 lemurer och 2 bomullshuvudtamariner. Djurparker försvarar många gånger sin existens med att de bevarar djur. Dock är det få arter som finns på djurparkerna som är hotade. Dessutom visar Djurrättsalliansens granskning av svenska djurparker att friska utrotningshotade djur avlivas, så att tillhöra en utrotningshotad art är ingen garanti för överlevnad. Väldigt få av de djur som tillhör hotade arter och hålls i fångenskap kommer någonsin att släppas tillbaka till sina naturliga miljöer för att stärka de vilda populationerna. – Frågan vi måste ställa oss är om djurparkerna är värda det pris som djuren får betala. Artbevarande ock även utbildning och forskning är skäl som ofta framhålls som argument för djurparker. Det är en efterhandskonstruktion för att legitimera djurparkernas existens. Bevarandeprojekt är ett komplement som djurparkerna använder som försäljningsargument för att locka besökare. Men effektivt bevarande utförs genom att arbeta i djurs naturliga miljö för att skydda individer samt ändra vår syn på hur vi behandlar andra djur och hela ekosystem, säger Daniel Rolke, ordförande för Djurrättsalliansen. De djurparker som ingått i granskningen är Kolmårdens djurpark, Borås djurpark, Skansen (inklusive Skansen-akvariet), Nordens ark, Skånes djurpark, Ystads djurpark, Parken zoo, Lycksele djurpark, Slottsskogen och Furuviksparken. I granskningen ingår däggdjur, fåglar, kräldjur och havslevande djur. Kolmårdens djurpark: 141 djur döda Borås djurpark: 75 djur döda Skansen (inklusive Skansen-akvariet): 427 djur döda (287+140) Nordens ark: 168 djur döda Skånes djurpark: 34 djur döda Ystads djurpark: 19 djur döda Parken zoo: 127 djur döda Lycksele djurpark: 45 djur döda Slottsskogen: 53 djur döda Furuviksparken: 29 djur döda   Läs mer HÄR

1 118 djur döda i svenska djurparker 2020 – varav 75 i Borås Djurpark

Djurparkerna lockar besökare med bland annat nyfödda ungar och löften om att de bevarar utrotningshotade djur. Vad som däremot inte visas upp är de hundratals djur som årligen dör eller dödas, däribland utrotningshotade och helt friska djur. Djurrättsalliansen har granskat tio av landets större djurparker och kan avslöja att 1 118 djur dog på dessa parker under 2020. Totalt har närmare 4 000 djur dött på dessa djurparker de senaste fyra åren.

Varje år ska djurparkerna skicka in så kallade artinventeringslistor till länsstyrelsen. Genom att begära ut och granska dessa kan Djurrättsalliansen visa att 1 118 djur dog på tio av landets större djurparker under förra året. En del av djuren har avlivats trots att de är utrotningshotade eller har en stark hotbild i det vilda och i flera fall har djuren varit fullt friska. En del av dem är så kallade överskottsdjur som det inte längre finns utrymme för.

Även under förra året granskade Djurrättsalliansen samma djurparker och kunde då visa att 2 703 djur hade dött på parkerna under åren 2017-2019. Det innebär att totalt har 3 821 djur dött på tio av Sveriges djurparker de senaste fyra åren.

– I grund och botten finns djurparkerna för att locka besökare och utnyttja djur som nöje. De tjänar pengar på att hålla vilda djur inspärrade och en konsekvens av det är att djur dödas. Djuren lever även sina liv i fångenskap – långt ifrån sina naturliga hemmamiljöer. Vi hoppas att allt fler ser det oetiska med detta och väljer att inte besöka och stödja djurparker, säger Daniel Rolke, talesperson för Djurrättsalliansen.

På Kolmårdens djurpark, som är Nordens största, dog 141 djur under förra året. Flera av djuren har avlivats trots att de varit helt friska. Bland annat har Kolmårdens djurpark utplånat hela flocken av axishjortar som bestod av 31 friska individer. I ett mejl till Djurrättsalliansen skriver Kolmården: ”Blir det för många djur i en flock försöker vi alltid i första hand omplacera djuren på andra djurparker. Om det inte går kan djuren behöva avlivas. En stor del av djuren som togs bort under förra året tillhör den kategorin. Vi beslutade exempelvis att avsluta vår djurhållning av axishjort och därför togs alla axishjortar bort”.

På en av de andra granskade djurparkerna, Borås djurpark, dog 75 djur under förra året. En del av dem var starkt hotade eller sårbara djur i det vilda, bland annat 6 afrikanska vildhundar, 2 bomullshuvudtamariner, 1 schimpans, 3 geparder, 1 giraff, 1 järv, 1 lejon, 1 utrotningshotad bongo och 1 röd panda. Borås djurpark har tidigare berättat om att de avlivar friska lejonungar och afrikanska vildhundar då de inte har plats för dem.

Några av de djur som dog på Skansen under 2020 var 9 vargar, 7 påfåglar, 1 berguv, 4 guereza, 5 lappugglor, 19 dvärgmöss, 1 brunbjörn och 3 lokatter. Totalt dog 287 djur på Skansen under förra året och många av dem avlivades. Tidigare djurvårdare på Skansen har vittnat om vilka fasansfulla sätt några av djuren dött på i en granskning gjord av Expressen.

Även på Skansenakvariet som ligger inne på Skansens område har flera dött eller avlivats under 2020. Det rör sig om 140 djur – bland annat 3 babianer, 2 dvärgsilkesapor, 3 lemurer och 2 bomullshuvudtamariner.

Djurparker försvarar många gånger sin existens med att de bevarar djur. Dock är det få arter som finns på djurparkerna som är hotade. Dessutom visar Djurrättsalliansens granskning av svenska djurparker att friska utrotningshotade djur avlivas, så att tillhöra en utrotningshotad art är ingen garanti för överlevnad. Väldigt få av de djur som tillhör hotade arter och hålls i fångenskap kommer någonsin att släppas tillbaka till sina naturliga miljöer för att stärka de vilda populationerna.

– Frågan vi måste ställa oss är om djurparkerna är värda det pris som djuren får betala. Artbevarande ock även utbildning och forskning är skäl som ofta framhålls som argument för djurparker. Det är en efterhandskonstruktion för att legitimera djurparkernas existens. Bevarandeprojekt är ett komplement som djurparkerna använder som försäljningsargument för att locka besökare. Men effektivt bevarande utförs genom att arbeta i djurs naturliga miljö för att skydda individer samt ändra vår syn på hur vi behandlar andra djur och hela ekosystem, säger Daniel Rolke, ordförande för Djurrättsalliansen.

De djurparker som ingått i granskningen är Kolmårdens djurpark, Borås djurpark, Skansen (inklusive Skansen-akvariet), Nordens ark, Skånes djurpark, Ystads djurpark, Parken zoo, Lycksele djurpark, Slottsskogen och Furuviksparken. I granskningen ingår däggdjur, fåglar, kräldjur och havslevande djur.

Kolmårdens djurpark: 141 djur döda

Borås djurpark: 75 djur döda

Skansen (inklusive Skansen-akvariet): 427 djur döda (287+140)

Nordens ark: 168 djur döda

Skånes djurpark: 34 djur döda

Ystads djurpark: 19 djur döda

Parken zoo: 127 djur döda

Lycksele djurpark: 45 djur döda

Slottsskogen: 53 djur döda

Furuviksparken: 29 djur döda

 

Läs mer HÄR

Pierre Jönsson Ågren
pierre@borasnyheter.se

Har du bilder? Ladda upp här!