Sverige

​Nytt center för djurförsök på stora djur planeras i Sverige

Trots en stark opinion mot djurförsök på större djur som hundar, katter och apor så kan Djurrättsalliansen avslöja att det just nu planeras för ett nytt djurförsökcenter för stora djur i Sverige. Projektet kommer till stor del vara finansierat av skattebetalare.

Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) är initiativtagare till projektet SWECCLIM (Svenskt experimentellt kliniskt center för innovativa stordjursmodeller/Swedish Experimental Clinical Center for Large-Animal Innovative Models) och har ansökt om cirka 90 miljoner svenska kronor från Vetenskapsrådet. Den övriga delen finansieras av konsortiemedlemmarna som är delaktiga i projektet: Sveriges Lantbruksuniversitet, Uppsala universitet, Karolinska Institutet, Statens Veterinärmedicinska Anstalt, Linköpings universitet och Göteborgs universitet.

Under våren blev det ett enormt engagemang och massmedial uppmärksamhet efter att Djurrättsalliansen kritiserat användningen av sex hundar i djurförsök vid Göteborgs Universitet. De starka reaktionerna över hundarnas öde visar att allmänhetens engagemang för försöksdjur är stort, speciellt när det rör sig om större djur som hundar, katter och primater. På en vecka samlades över 84 000 namnunderskrifter in som var emot försöket på hundarna.

Vetenskapsrådet har genomfört en opinionsundersökning om djurförsök, för att ta reda på allmänhetens inställning till djurförsök. Undersökningen publicerades i april 2019 och drygt hälften (55 procent) av allmänheten anser att djurförsök är godtagbara inom medicinsk forskning. De mer djupgående uppföljningsfrågorna visade att sju av tio (73 procent) inte skulle acceptera djurförsök på sällskapsdjur, som hundar eller katter. Vilket är några av de främsta djurarterna SWECCLIM vill använda.

– Vetenskapsrådets egen opinionsundersökning visar att tre av fyra svenskar är mot djurförsök på hundar och katter. Det enda rimliga är att de avslår ansökan till ett djurförsökcenter som kommer att göra djurförsök på just dessa arter. Det rör sig om skattebetalarnas pengar och de bör istället satsas på forskning där djurfria metoder används, säger Daniel Rolke, talesperson för Djurrättsalliansen.

SWECCLIM planerar att utföra upp till 600 nya djurförsök varje år. Beslutet om finansiering från Vetenskapsrådet fattas i september och Djurrättsalliansen inleder nu kampanjen ”Stoppa SWECCLIM”.

– Vår målsättning är att se till att SWECCLIM inte blir verklighet. Ett centrum för djurförsök på bland annat hundar, katter, grisar och primater är inte vägen mot en mer etisk värld, säger Daniel Rolke.

Pierre Jönsson Ågren
pierre@borasnyheter.se

Har du bilder? Ladda upp här!