Sverige

Torkan ökar behovet att skydda lantbruksgrödor från viltskador

Årets torka kommer att bli kännbar för lantbruket, eftersom skördeutfallet väntas bli mindre än normalt. Det innebär att toleransnivåerna för skador orsakade av vilda djur blir extra begränsade. Det finns inget utrymme för att avvara delar av skörd till viltet varken i spannmål eller vallodlingar (gräsodlingar till tamdjurens vinterfoder), det menar Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) i Södermanland som nu tillsammans med Svenska Jägareförbundet i Södermanland uppmanar lantbrukare och jägare att planera och tidigarelägga åtgärder för att skydda värdefulla grödor i lantbruket. Ytterst handlar det om möjligheten att producera mat – både till människor och tamdjur.

Viltskador i lantbruksgrödor är normalt sett ett problem i Södermanland, som hyser stora viltstammar.

– Vi ser att spannmål mognar tidigare än vanligt vilket betyder att skyddsjaktsinsatser behöver tidigareläggas, redan nu kan det finnas behov. Vi uppmanar att snarast planera för åtgärder om man inte redan gjort det, säger Clas Rydberg ansvarig för jakt- och viltfrågor i LRFs regionstyrelse.

Lantbrukare och jägare behöver förbereda skyddsjakten så att den blir effektiv och verkningsfull. Det är önskvärt att lägga upp en plan för vilka områden som behöver prioriteras i tid både under säsongen och på dygnet.

– Det behöver finnas jägare beredda i jaktlagen och det kan vara ett bra tillfälle att även involvera nya jägare som är intresserade. Det är viktigt att tillse att det finns eftersökshundar anslutna till jakten, etik och säkerhet är viktigt i sammanhanget. Även tillvaratagande av viltet måste planeras, säger Anders Nilsson jaktvårdskonsulent på Svenska Jägareförbundet Södermanland.

Pierre Jönsson Ågren
pierre@borasnyheter.se