Borås

Sveriges fältarbetare samlas i Borås

Sveriges Riksförbund för Fältarbetare samlas en gång per år på sin årliga rikskonferens för att diskutera aktuella frågor som berör det sociala förebyggande, uppsökande och främjande fältarbetet. Under de tre dagar som konferensen pågår kommer deltagarna detta år att få fördjupade kunskaper kring hur genus och normer påverkar våldets karaktär och konsekvenser för unga i dagens samhälle. Verktyg, tankar och idéer för att förebygga och agera i det våldspreventiva arbetet kopplat till jämställdhet kommer också diskuteras.

Mötet roterar mellan olika städer i Sverige och 12-14 mars 2019 förläggs det i Borås. Ca 150 personer förväntas delta på rikskonferensen som kommer att hållas på Borås Kongress.

– Vi ser fram emot och är stolta över att få arrangera denna konferens med ett ämne som är viktigt och aktuellt idag. För oss är denna konferens en unik mötesplats att dela erfarenheter med fältarbetare från hela Sverige, säger Fältgruppen Borås.

– Det är en glädje för mig att säga välkommen till Sveriges alla fältarbetare. I och med att mötet hålls på hemmaplan får så många fler i närområdet möjlighet till ny kunskap inom området som berör det viktigaste vi har, våra barn och ungdomar, säger Anna Lilja på Borås Convention Bureau.

RIF är en intresseförening och riktar sig till samtliga verksamheter i Sverige som arbetar uppsökande och förebyggande med ungdomar.

RIFs målsättning är att värna om fältarbete som yrke och om fältarbetarna som yrkesgrupp.

Pierre Jönsson Ågren
pierre@borasnyheter.se

Har du bilder? Ladda upp här!