Alingsås

Nytänk i skoljämförelse ska ge bättre lokala verktyg

SKL ändrar modell i sin nypublicerade ”Öppna jämförelser Grundskola” – vilket gör det svårare att jämföra med tidigare år. Barn- och ungdomsförvaltningens chef Cecilia Knutsson kommer nu fokusera på att fördjupa analysen utifrån den nya modellen. Samtidigt konstaterar hon att Alingsås fortsatt ligger bra i jämförelse med övriga GR-kommuner och de utvalda jämförelsekommunerna.

– Vi sticker inte ut åt något håll, vilket tyder på att mycket fungerar bra, samtidigt som vi liksom andra kommuner också har en del utmaningar framför oss, menar hon.

I år väljer SKL, Sveriges kommuner och landsting, att inte publicera sina färdiga listor över högst placerade kommuner i den årliga öppna jämförelsen, tillsammans med sin rapport.

Anledningen, menar de, är att syftet med rapporten inte är att skapa en lista över bästa skolkommunerna, utan att ge kommunerna riktlinjer kring hur de kan förbättra sina grundskoleresultat.

Därför har de också ändrat en del på hur statistiken för öppna jämförelser tas in. Ett exempel är att SKL kompletterat de faktiska resultaten med modellberäknade värden, som utgår från elevsammansättningen i en viss kommun. Kort sagt har de förenklat möjligheten att jämföra sin egen kommuns resultat med andra kommuners resultat – om de skulle haft liknande förutsättningar. Förändringarna är något som välkomnas av Cecilia Knutsson.
– Det är bra att man skruvar till lite i modellen. Även om det blir svårare för oss att jämföra rakt av med förra året tror jag det kan hjälpa oss att ännu bättre förstå vad de här siffrorna säger för vår verksamhet, menar hon.

Det går ändå att läsa ut en del bland jämförelsesiffrornr. Som att Alingsås fortsatt har en god placering i jämförelse med de övriga GR-kommunerna. Liksom med sina jämförelsekommuner Enköping, Falkenberg, Lidköping och Karlshamn.
– Det går att säga en del om siffrorna, men det vi kan konstatera att vi inte sticker iväg utan ligger ganska konstant som vi gjort sett till en tidsram på 5, 6 år. Och vi håller oss jämna med de flesta av våra jämförbara kommuner, geografiskt eller förutsättningsmässigt. Men särskilt i år, med tanke på de nya modellerna, är det extra viktigt att inte stirra sig blind på var vi ligger någonstans i jämförelse med andra utan att istället låta det bli ett underlag för att förbättra vårt eget arbete, menar Cecilia Knutsson.

Pierre Jönsson Ågren
pierre@borasnyheter.se