Sverige

Högskolan Väst på topp-25-lista i internationell rankning

Högskolan Väst ligger i framkant både i Sverige och internationellt när det gäller forskningssamverkan. I en ny internationell rankning är Högskolan Väst ett av 25 lärosäten i världen som är bäst på att samproducera vetenskapliga artiklar med näringsliv och andra samhällsaktörer. Det visar U-Multiranks rankning av 1 948 lärosäten i 97 länder.

– Det är naturligtvis glädjande men samtidigt är jag inte förvånad. Att samverka med andra aktörer i samhället när vi gemensamt skapar ny kunskap har funnits med oss ända sedan starten, säger Martin Hellström, rektor på Högskolan Väst.

– Det här är ett kvitto på att vår samverkan fungerar och när vi samproducerar på detta sätt kan forskningen ge ett tydligare och snabbare avtryck i samhället, säger Martin Hellström.

Topp-25-listan som offentliggörs idag visar vilka lärosäten runt om i världen som producerar flest vetenskapliga artiklar i nära samarbete med företag och organisationer. Högskolan Väst och Chalmers tekniska högskola är de enda svenska lärosätena på årets topp-25-lista i den här kategorin. Rankningen baseras på offentliga uppgifter som varje lärosäte skickar in som underlag.

– Det här betyder mycket för oss som högskola. Det är värdefullt att kunna visa våra samverkanspartner samt nuvarande och presumtiva studenter hur vi ligger till i en internationell jämförelse, säger Gunnar Peterson, Högskolan Västs strateg för internationalisering.

U-Multirank tar fram rankningslistor varje år. 2021 deltar 1 948 lärosäten i 97 länder, varav 45 finns i Sverige. Undersökningen är indelad i flera olika kategorier, där samproduktion av vetenskapliga artiklar är en kategori. Resultaten ligger till grund för sajten www.umultirank.org där studenter, samverkanspartner och samhällsaktörer enkelt kan jämföra olika universitet och högskolor utifrån olika parametrar.

– Årets resultat visar att Högskolan Väst även ligger bra till när det gäller våra insatser inom undervisning och forskning. Totalt sett presterar vi bra, säger Gunnar Peterson.

U-Multirank är den aktör som inkluderar flest lärosäten i sina rankningar. Andra motsvarande rankningar brukar omfatta 400-500 lärosäten. I år lyfts totalt nio svenska lärosäten fram i de olika kategorierna, bland andra Kungliga tekniska högskolan, Chalmers tekniska högskola och Handelshögskolan.

Pierre Jönsson Ågren
pierre@borasnyheter.se

Har du bilder? Ladda upp här!