Sverige

  • Foto: Pierre Jönsson Ågren / Arkivbild

Försäljningen av begagnade personbilar ökade med 1,9 % i april

Under april månad ökade antalet sålda begagnade bilar till privatpersoner med 1,9 % jämfört med samma månad 2017. Räknat i antal bilar såldes det 94 361 bilar, vilket är 1 733 fler begagnade bilar än i april 2017, enligt fordonsauktionsföretaget BCA Vehicle Remarketing.

”Ökningen under april var låg trots två registreringsdagar mer i år än förra året samma månad. Två kalenderdagar motsvarar cirka 10 % mot föregående år.” säger Peo Siwertson General Manager på fordonsauktionsföretaget BCA Vehicle Remarketing.”

Totalmarknaden ökade med 1.9 % i april

Under april månad såldes det 94 361 begagnade bilar till privatpersoner (fördelat på bilhandeln, 42 085 bilar, privatmarknaden 48 870 och företag 3 406), vilket är en ökning med 1,9% jämfört med samma månad förra året.

Bilhandeln ökade med 5,5 % i april

Bilhandeln sålde totalt 42 085 begagnade bilar till privatpersoner under april månad, vilket är en ökning med 5,5% jämfört med samma månad förra året.

”Vi ser en ökning av begagnade lagerbilar hos bilhandeln, där en av orsakerna är ökningen av privat leasing som nu kommer tillbaka efter leasingsperiodens slut.”, säger Peo Siwertson.

Privatmarknaden minskade med 1,3 % i april

48 870 bilar bytte ägare mellan privatpersoner i april månad, vilket är en minskning med 1,3 % jämfört med samma månad förra året.

Pierre Jönsson Ågren
pierre@borasnyheter.se