Sverige

  • Lotta Edholm (L). Foto: Fredrik Persson

Edholm (L): Alarmerande ökning av sexualbrott mot unga tjejer i Stockholm

Sju procent av flickorna i årskurs 2 på Stockholms gymnasieskolor uppger att de blivit utsatta för sexualbrott. Detta enligt Stockholmsenkäten 2018, Stockholms stads återkommande enkätundersökning som besvaras av ungdomar i grundskolan och gymnasiet. Det är tre gånger så många som i de tidigare mätningarna.

-Det här är en alarmerande ökning. Jag menar att rättsstaten behöver stärkas för att kunna lagföra förövarna. Polisen måste prioritera sexualbrotten, vi behöver fler ordningsvakter på gator och torg, och saknas resurserna till det måste regeringen skjuta till pengar. Vi kan inte acceptera att så många flickor och kvinnor utsätts för sexualbrott, säger Lotta Edholm (L), oppositionsborgarråd och gruppledare.

-Gissningsvis består ökningen delvis i en ökad anmälningsbenägenhet, och det är bra. Men det finns fortfarande stora mörkertal, och vi måste fortsätta arbeta för att fler flickor och kvinnor ska våga anmäla. Sexuella övergrepp, brott och kränkningar får aldrig accepteras, varken på badhuset, på torget, i skolan eller någon annanstans, säger Lotta Edholm (L), oppositionsborgarråd och gruppledare.

Pierre Jönsson Ågren
pierre@borasnyheter.se