I påsk stundar underhållsarbeten på järnvägen. Bussar ersätter på de sträckor som påverkas. Foto: Thomas Harrysson AB

Underhållsarbeten i påsk påverkar tågtrafiken


Färre arbetspendlare åker tåg under påsk. Därför passar Trafikverket på att förbättra järnvägen, något som är nödvändigt för att rusta banorna för dagens trafik och framtidens behov. Så här påverkas kollektivtrafiken. Un...
Varje år arbetar cirka 100 personer med att ge Göta kanals besökare en drömsemester. Foto: AB Göta kanalbolag

Göta kanalbolag utmanar bilden av en typsik slussvärd


Göta kanal utmanar bilden av en typisk slussvärd Varje år arbetar cirka 100 personer som slussvärdar längs Göta kanal. Många av dem är unga vuxna som har slussvärdsjobbet som ett säsongsjobb samtidigt som de studerar. De...
Foto: Mats Pettersson.

68 miljoner till företag och projekt på landsbygden


De rullande utbetalningarna till verksamhet på landsbygden fortsätter. Denna vecka betalar Jordbruksverket ut sammanlagt 68 miljoner kronor. Utbetalningen omfattar slututbetalningar för miljöersättning för betesmarker oc...
Riklig nederbörd den senaste tiden bäddar för betydande grundvattenbildning när snösmältningen kommer igång under våren.

Liten risk för vattenbrist i sommar


Riklig nederbörd den senaste tiden bäddar för betydande grundvattenbildning när snösmältningen kommer igång under våren. Det innebär att grundvattenläget inför sommaren 2018 generellt är betydligt bättre jämfört med samm...
Foto: Sjöräddningssällskapet

​ 1208 fall av sjöräddning under 2017


Antalet sjöräddningsinsatser under fjolåret uppgick till 1208, vilket är marginellt högre än 2016. 2017 blev därmed det mest sjöräddningsintensiva året sedan 2007. – I den södra halvan av landet inträffade en av de blåsi...
Foto: Mats Ryde

Årets sjöräddare utses på Allt för Sjön


Varje år utser Sjöräddningssällskapet Årets Sjöräddare, en sjöräddningsinsats från i fjol som sticker ut lite extra. Av 2017 års över 1 100 sjöräddningsuppdrag har sex stycken nominerats. Vilket uppdrag som tar hem utmär...