Foto: Urban Andersson

150-200 människor spås försvinna i sommar


I sommar kommer Missing People att få mellan 150 och 200 ärenden om försvunna personer runt om i Sverige. – Nu väntar tyvärr den värsta tiden på året med en speciell topp i slutet av sommaren, säger Christina Hjalmarsson...
Mjölkkor. Foto KRAV

Ekologiska mjölkgårdar testar sojafritt foder


Stängda gränser och ökade priser – coronakrisen och kriget i Ukraina har satt fokus på svenskt lantbruks importberoende. Under Borgeby fältdagar bjuder Ekologiska Lantbrukarna och KRAV in till en föreläsning om mer robus...

Delar av ”Allén” stängs mot Järntorget


Helgen den 17-19 juni stängs ”Allén” i höjd med Hagakyrkan i riktning mot Järntorget. Samtidigt pågår West Pride i centrala stan. Bilister får räkna med betydligt längre restid via omledningsvägen. På grund av Västlänken...
Okänt utsläpp i Bottenhavet 8 juni. Foto: Kustbevakningen

Stort utsläpp av okänt ämne i Bottenhavet


Ett stort utsläpp på en yta av 77 kvadratkilometer upptäcktes i Bottenhavet under onsdagen. Utsläppet sträcker sig över både svensk och finsk ekonomisk zon. Vad utsläppet består av är ännu oklart men det är inte mineralo...