Trafikolycka på RV 40


En trafikolycka har inträffat på RV40 i höjd med Biltema. Tre bilar ska vara inblandade i olyckan. I samband med olyckan har det bildats långa bilköer mot Borås.
Foto: Pierre Jönsson Ågren

Brobygget i Rydboholm fortsätter


Rydboholm Vägen mellan Rydboholmsbron och Viskafors stängdes av 1 April i år då Trafikverket startade bygget av den nya bron över Viskan i Rydboholm.