Foto: David Zinn

No Limit Street Art Borås 2015


David Zinn är en självlärd konstnär boende i Ann Arbor, Michigan. Hans små fantasifulla figurer, ofta bestående av ett grönt monster med ögon på tentakler och en flygande gris, improviseras oftast fram direkt i gatumiljö...
Foto: Skärmdump Motormännen

Västra Götalands sämsta vägar


Motormännens har granskat kvaliteten på 92 000 km av Sveriges vägnät genom att mäta ytojämnheten med hjälp av ny teknik. Granskningen visar att samtliga län norr om Dalälven har sämre kvalitet på vägnätet än något län sö...
Foto: O-Ringen

Alla kan delta i O-Ringen 2015


Orienteringsfamilj, elitlöpare eller vanlig Svensson som aldrig provat orientering tidigare. Det spelar ingen roll, O-Ringen 2015 har banor, discipliner och klasser för alla oavsett förkunskaper, fysik och liknande. R...
Foto: Thomas Ahlskog

Brottsförebyggande åtgärder mot klotter


Många kommuner diskuterar för närvarande att införa så kallade lagliga graffitiväggar, i vissa fall med argumentet att detta är en åtgärd som förebygger klotter. En ny kartläggning från Stiftelsen Tryggare Sverige visar ...
Foto: Pierre Jönsson Ågren

Boråspolisens vårdslösa omkörningar


I ett klipp som just nu sprids på Facebook är det två Polisbilar på Väg 180 mot Borås som turas om att köra om varandra. Polisernas val av plats att göra dessa två omkörningar kan diskuteras. Polisen Sjuhärad skriver i e...
Foto: Polisen i Växjö/Alvesta

Rätt användning av ljuskombinationer för fordon


Huvudregeln säger att man i dagsljus skall ha minst varselljus och i mörker halvljus. Således är bild 1 – enbart halvljus – ALLTID ok. I dagsljus kan dessutom varselljuset ersättas av dimljus, vilket gör att ...
Foto: Jerker Andersson

Hur styrs svenska kyrkan?


Kyrkan, akademin och sjukhusen är exempel på värdestyrda organisationer. Alltså styrning genom delade värderingar och normer för att därigenom nå gemensamma mål. Nu kommer Åke Bonnier, biskop i Skara stift, på besök till...