Borås

Borås Stad deltar i projektet vintercyklist

För sjätte året i rad deltar Borås Stad i projektet Vintercyklist, som i år är i samarbete med Västtrafik. Projektet syftar till att få fler att cykla på vintern.

I år har 40 cyklister möjlighet att delta i projektet. De utvalda deltagarna får dubbdäck, däckbyte från sommardäck till vinterdäck och en snygg reflexväst. Samtidigt åtar de sig att cykla minst tre dagar i veckan. Projektet pågår mellan 1 december och 1 mars. Deltagarna anmäler sig på boras.se/vintercyklist. Sista anmälningsdag är fredagen 24 september.

Förra året deltog 38 cyklister från Borås i projektet, och 32 av dem fyllde i Västtrafiks utvärderingsenkät. 25 av deltagarna svarade att det är mycket troligt eller troligt att de kommer cykla även nästa vinter. 29 av 32 cyklister svarade JA i någon form på frågan ”Har vintercyklandet påverkat din hälsa i positiv riktning?”. Vanligast är att deltagarna känner sig piggare, upplever att de mår bättre och känner sig mindre stressade.

Pierre Jönsson Ågren
pierre@borasnyheter.se