Borås

  • Foto: Borås Djurpark

Borås Djurparks vattenlek från Cado lockade besökare i somras

Under sommaren öppnade Borås Djurpark ett uppskattat vattenlekland som tillhör Simbas lekplats. Den nya attraktionen i djurparken växte fram med hjälp av Cado. I sommar har vattenleklandet lockat många badsugna barn.

– Vi riktar in oss på barnfamiljer och då är en lekplats en självklar del i vår park. I och med vattenleken ville vi knyta ihop vårt koncept med Simbaland, där vi förmedlar information om djurhållning, miljö och bevarande, säger Jonas Svensson, driftchef på Borås Djurpark.

Borås Djurpark ville förhöja barnens upplevelse i parken och valde att bygga en vattenlek som passande nog kom till under den varmaste sommaren på flera år. Idén till vattenleken har legat i periferin under flera år, men i år valde Borås Djurpark att göra den till verklighet. Vattenleken var den sista etappen i byggnaden av Simbaland.
– För två år sedan tog vi hjälp av Cado när vi började forma konceptet med lekplatsen Simba. Cados produkter matchade vårt miljötänk och i allmänhet temat i parken med olika naturmaterial. Så de blev en naturlig samarbetspartner när vi nu valde att utöka leklandet med en vattenlek, säger Jonas Svensson.

För Borås Djurpark är det viktigt att parken ska vara tillgänglig för alla och valde med fördel Cados vattenlek som är anpassad för rullstolsburna.
– Vi försöker alltid så långt som det är möjligt att uppfylla tillgänglighetskraven. Vi har stora ytor så att man kan komma fram till gungställningar med rullstolar, på så sätt kan alla vara delaktiga i leken, säger Jonas Svensson.

Fullt med plaskande besökare
Vattenleken stod klar i slutet av juni. Jonas berättar att samarbetet har fungerat bra och att de på bästa sätt tillsammans med Cado har löst de problem som har uppkommit längs vägen.
– Resultatet blev väldigt bra och har uppfyllt alla de förväntningar och önskningar vi hade. Det har varit en löpande process där vi har varit öppna med hur vi vill ha det. Cado har tillsammans med sin leverantör Vortex gjort allt för att uppnå vår vision, säger Jonas Svensson.

Vattenleken har varit uppskattad av sin främsta målgrupp, barn i åldrarna mellan 4 och 13 år gamla. Jonas berättar att vattenleken bidrar till aktivt lekande där barnen får flytta på saker, plaska och låta fantasin flöda.
– Det har varit mycket folk hela sommaren i vattenleken, av förklarlig anledning på grund av vädret. Vi har fått väldigt fin respons, barn har ju alltid tyckt om vatten, ibland till föräldrarnas förtret, säger Jonas Svensson.

Pierre Jönsson Ågren
pierre@borasnyheter.se