Sverige

  • Foto: WCPF / Håll Sverige Rent

Barn i Älvsborg plockar skräp med barn jorden runt

Under våren har barn i Älvsborg och jorden runt lärt sig om nedskräpning under initiativet ”No Litter Generation”. Den 16 maj är det dags för ”No Litter Day” då barnen ger sig ut för en gemensam skräpplockning.

– Vi samlar en miljon barn jorden runt för att lära ut konsekvenserna av nedskräpning och hur vi kan hjälpas åt att ta hand om våra resurser. På No Litter Day står barnen gemensamt upp för en renare värld, säger Magnus Bergmar, vd på World´s Childrens Prize.

Den 16 maj firas ”No Litter Day”, för första gången. Dagen är finalen på vårens satsning No litter Generation, ett projekt där miljoner barn och unga över hela världen lär sig om nedskräpningens orsaker och konsekvenser och om lösningar. Barnen för vidare sina kunskaper till sin familj och blir förändrare för ett renare, tryggare samhälle – både lokalt och globalt.

Barnen visar att de är med i No Litter Generation genom att rapportera hur många kilo skräp de har plockat. I början av juni får vi sedan veta hur många ton världens barn har fått ihop tillsammans.
– På No Litter Day lär sig barn och unga om skräpets miljöpåverkan och hur vi tar hand om våra resurser på ett hållbart sätt. Tillsammans plockar barnen skräp och uppmanar samtidigt vuxenvärlden att göra mer för att nå visionen om ett samhälle där ingen skräpar ner, säger Johanna Ragnartz, VD på Håll Sverige Rent.

Bakom satsningen står World´s Children´s Prize och Håll Sverige Rent. Satsningen No Litter Generation ingår i World’s Children’s Prize-programmet, som sedan år 2000 utbildat och stärkt 42 miljoner barn jorden runt till förändrare som står upp för medmänsklighet, allas lika värde, barnets rättigheter, demokrati och hållbar utveckling. Håll Sverige rent är en ideell organisation som arbetar för att minska och förebygga nedskräpningen. De driver redan Sveriges största skräpplockarkampanj med nästan 800 000 deltagare varje år.

–Samarbetet mellan World’s Children’s Prize och Håll Sverige Rent ger en unik möjlighet att mobilisera miljoner barn jorden runt för en renare värld. Det handlar inte om att städa utan om att lära och att sprida kunskap, säger Magnus Bergmar, VD på World’s Children’s Prize.

Har stärkt barn i Älvsborgskolor för hållbar utveckling
I Älvsborg har skolbarn engagerat sig i No Litter Generation och studerat nedskräpningens konsekvenser och FN:s globala mål för hållbar utveckling. Vill ni prata med barn som deltar i arbetet. Kanske besöka en lokal No Litter Day? Hör av er till WCP, så förmedlar vi kontakt till en skola nära dig. I slutet av pressmeddelandet finns en lista på samtliga skolor i Älvsborgssområdet som är anmälda till World’s Children’s Prize-programmet.

 

 

En miljon barn jorden runt deltar i No Litter Generation. Ovan barn från Sverige, Zimbabwe och Burkina Faso.
BAKGRUNDSFAKTA

No Litter Day – en gemensam dag                                                                                                         Barn i Sverige firar No Litter Day tillsammans med barn i fattiga och konfliktdrabbade länder. Bland dessa finns barn som utnyttjats som soldater, skuldslavar eller i barnsexhandel. De plockar inte skräp för att städa upp efter vuxna, utan för att lära. Många av barnen får för första gången kunskap om hur nedskräpning på land och i haven drabbar miljön och deras egen hälsa. Sidra, tolv år från Pakistan är en av dem som ser fram emot dagen. ”Vi behöver lära folk om skräpet, att tänka på miljön och att ändra sina vanor. Det ska vi göra på No Litter Day”, säger Sidra.

No Litter Generation

Initiativet No Litter Generation stöds av Svenska Postkodlotteriet, som ett led i Lotteriets satsning på att bidra till uppfyllandet av FN:s Globala Mål för hållbar utveckling.

Skolor i Älvsborg

Alingsås: Montessoriskolan Globen, Stadsskolgenskolan Borås:Montessoriskolan Malmen, Myråsskolan Vänersborg:Onsjöskolan

Pierre Jönsson Ågren
pierre@borasnyheter.se