Alingsås

Alingsås kommun rustar för ett lyckat Gothia Cup

Med ett halvår kvar till Gothia Cup i Alingsås tillsätter nu Alingsås kommun en projektgrupp för att lösa frågor kring Gothia Cup för att det ska fungera lika bra vid sidan av planen som på. Frågor som bland annat är i fokus är lokaler, säkerhet och logistik.

Att Gothia Cup kommer till Alingsås är klart sedan tidigare. I arbetet att förverkliga att världens största ungdomsturnering förlägger en del av verksamheten i Alingsås har Alingsås IF varit en drivande part gentemot Gothia Cup. I det arbetet har även Alingsås kommun gått in som en aktiv part, främst i ett initialt skede med att öppna upp kommunernas skolor och kök för logi och mat för alla deltagare. Kommunen har har även hjälpt till med marknadsföring för att cupen ska bli av då det är avhängt hur många lag som är intresserade av att spela i Alingsås.

Med ett halvår kvar så går nu planeringen in i en mer praktisk fas varför Alingsås kommun nu tillsätter en officiell projektgrupp som kan ta hand om de frågor som kommunen kan hjälpa till med för åstadkomma att det som sker vid sidan om planen i staden fungerar så bra som möjligt. Det kan vara frågor som rör skolor, logistik, energiförsörjning, säkerhet, marknadsföring och besöksnäring mfl. Projektgruppen består av Åke Aronsson, Bengt-Göran Kullner, Peter Grönberg och Christina Falk.

– Nu när kommunen tillätter resurser för att lösa vissa frågor kring Gothia Cup är det viktigt att se det ur ett större perspektiv. Vi möjliggör inte bara att Gothia Cup kan komma till stan, utan vi förbereder också staden för att ta emot andra liknande arrangemang av samma dignitet. Bara Gothia Cup kommer att locka tusentals besökare under en vecka, besökare som kommer handla, äta och bo i Alingsås, säger Åke Aronsson, projektledare på Alingsås kommun.

Sammanlagt räknar man med 150 lag till Alingsås vilket innebär cirka 2000 spelare plus medresenärer. Gothia Cup Alingsås utgör cirka 9 procent av totala Gothia Cup, som sammanlagt lockar cirka 1700 lag och cirka 40 000 spelare.

– Förutom att Gothia Cup veckan kommer generera mycket pengar till besöksnäringen, så sprids namnet Alingsås och våra fördelar i hela Sverige och även världen. Den exponering vi får genom Gothia Cups kanaler men även genom media är obetalbar. Det kommer i förlängningen positionera Alingsås som en attraktiv stad att besöka, säger Peter Grönberg, marknad- och kommunikationsansvarig på Alingsås kommun.

Besöksnäringen i Göteborg omsätter, kopplat till Gothia Cup, 480 miljoner kronor sammanlagt, skapar 178 miljoner i skatteintäkter och genererar cirka 350 000 hotellnätter. Gothia Cup startade 1975 och lockar lag från 80 nationer till Sverige.

Pierre Jönsson Ågren
pierre@borasnyheter.se

Har du bilder? Ladda upp här!