Alingsås

  • Daniel Filipsson (M)

Alingsås: ​Flertalet av kommunens mål är uppfyllda visar årsredovisning

Alingsås kommun lyckas bra med att uppfylla flertalen av de prioriterade målen. Det framgår av den nu antagna årsredovisningen.
– Vi går åt rätt håll i många frågor vilket är glädjande, sedan gäller det att ta de punkter med negativ trend på allvar, säger kommunalråd Daniel Filipsson (M).

Ett av de viktigaste sätten att mäta hur det går för Alingsås kommun är uppföljningen av kommunens prioriterade mål. 12 till antalet och nedbrutna på flera underpunkter. Under onsdagens kommunfullmäktige klubbades årsredovisningen för 2017 och även om det finns punkter med en hel del kvar att jobba på är det majoritet med gröna punkter kring måluppfyllelsen av de prioriterade målen. Det vill säga att målen är uppnådda eller har överstigit förväntningarna.

Bland annat vad gäller målen för ekonomi och vad gäller äldrevård sticker Alingsås ut i både den egna målsättningen, liksom i jämförelser med andra kommuner.

– Att vi går bra här är mycket ett resultat av att det funnits en politisk enighet i dessa frågor som nu avspeglar sig i resultaten, konstaterar Daniel Filipsson.

Punkter som istället sticker ut negativt är bland annat näringslivsrankingen och medborgarnas nöjdhet med bostadssituationen i kommunen.

– Det finns punkter som vi haft svårt att komma till rätta med under en lång tid och här behöver vi fortsatta arbetet med att långsiktigt bygga upp förtroenden och skapa möjligheter, konstaterar Daniel Filipsson.

Många av de övriga röda punkterna är dock av mer marginell karaktär, eller håller en hög nivå i jämförelse med andra kommuner även om de inte lever upp till Alingsås kommuns egna förväntningar.

– Generellt tycker jag detta visar att vi är på rätt väg med de flesta av våra prioriterade mål, vilket är glädjande. Men vi behöver ständigt jobba också med våra svaga punkter och vi ska definitivt fortsätta att ha en hög förväntan på våra egna resultat, menar Daniel Filipsson.

Pierre Jönsson Ågren
pierre@borasnyheter.se