Sverige

Ny spellag i Sverige

Ny spellag i Sverige – Vad är det som händer?
År 2015 fick Lotteriinspektionens dåvarande generaldirektör, Håkan Hallstedt, uppdraget att bli spelutredare och fick uppgiften att lägga fram ett förslag på hur en ny licens skulle se ut i Sverige. I slutet av mars 2017 presenterades förslaget och både spelbolag och privatpersoner hade möjlighet att lämna remissförslag. I maj 2018 förväntas riksdagen fatta beslut om den nya spellagstiftningen som beräknas träda i kraft 1 januari 2019. Men vad är det som kommer att hända? Och varför händer det nu?
Kortfattat kan man säga att det som händer är att de spelbolag som vill bedriva spel i Sverige också måste göra det under svensk spellicens. Anledningen till detta är egentligen tudelad och bottnar i att staten sett att vi förlorar en hel del skatteintäkter samt att det finns spelbolag som inte aktivt arbetar mot spelmissbruk. Lagförslaget belyser båda dessa faktorer och det betyder att det i framtiden kommer att ställas hårdare krav på de aktörer som vill erbjuda spelmöjligheter i Sverige.
Hårdare krav på spelbolagen
I ett pressmeddelande från regeringen i december 2017 säger Ardalan Shekarabi, civilminister, följande ”Staten ska återta kontrollen över svensk spelmarknad. Nu föreslår vi en lagstiftning som innebär att aktörer som får licens att bedriva verksamhet gentemot svenska konsumenter måste följa svenska regler. Dessutom får vi verktyg att hålla ute dem som inte har licens.”
De verktyg han talar om är just licenssystemet och de krav som det ställer på de aktörer som ansöker om en svensk spellicens. Det handlar först och främst om att de måste erbjuda information om, och även aktivt motarbeta, spelmissbruk. Det innebär också att samtliga spelbolag blir skatteskyldiga i Sverige. Den nya Spelmyndigheten blir ett kontrollerande organ som ser till att bolagen sköter sina åtaganden och att oseriösa bolag hindras. Idag finns det redan ett flertal bettingsajter som uppfyller dessa krav. Du kan läsa mer om ett av dem i Mr Green recensionen här hos en sajt som enbart fokuserar på ärliga spelsidor. Den nya spellagen kommer att skapa tydliga regler och riktlinjer som de måste följa och vi kommer få se allt fler skapa minst lika bra förutsättningar för att bedriva spel i Sverige.
Hur påverkar det dig som spelar online?
Det blir två stora förändringar för dig som vill spela på nätet. Den första, och största, är att det i framtiden blir olagligt att spela på sidor som inte har ansökt om och erhållit en svensk spellicens. Den andra skillnaden är att du kommer att behöva registrera dig. Det blir ett liknande system som idag gäller för både ATG och Svenska Spel med ett spelkort men kan också bli ett digitalt verktyg.
Det du inte kommer att behöva fundera på är om dina vinster blir skatteskyldiga. Highroller Casino och alla spelsidor på sajten vi berättade om tidigare kommer även i fortsättningen kunna erbjuda skattefria vinster. Det du också kommer att märka är att spelbolagen kommer att belysa spelproblem tydligare och att de också kommer att arbeta aktivt mot ett spelbeteende som är olämpligt.
Viktiga datum och händelser – om den föreslagna tidsplanen håller
Mars: Proposition från regeringen, inklusive förordning
Mitten av mars: Lotteriinspektionen planerar att skicka ut föreskrifter
Maj: Riksdagen förväntas fatta beslut om ny lag
Maj: Lotteriinspektionen planerar informationsmöte om ansökningsprocessen
1 juli 2018: Ansökningar om licens ska kunna skickas in till Lotteriinspektionen
1 januari 2019: Den nya spellagen träder i kraft

Källa: Lotteriinspektionen

Pierre Jönsson Ågren
pierre@borasnyheter.se

Har du bilder? Ladda upp här!