Sverige

  • Sida 1/4

  • Sida 2/4

  • Sida 3/4

  • Sida 4/4

Svenska kyrkan och Rädda Barnen kräver att utvisningarna till Afghanistan stoppas

Svenska kyrkan och Rädda Barnen framförde i ett brev i slutet av förra veckan till migrationsministern tre krav för att ensamkommande barn och unga ska få stanna i Sverige under värdiga och lagliga former. Nu vill organisationerna träffa ministern för att diskutera de ensamkommandes situation i Sverige.

Med organisationernas samlade erfarenhet av dessa barns och ungdomars desperation, det konstaterat förvärrade säkerhetsläget i Afghanistan samt den osäkerhet i asylprocessen som många vittnar om kräver Svenska kyrkan och Rädda barnen att:

  • Samtliga utvisningar till Afghanistan stoppas till dess att uppföljning av genomförda utvisningar sker.

Utöver detta uppmanar organisationerna att:

  • Möjligheten att få uppehållstillstånd på grund av särskilt och synnerligen ömmande omständigheter återinförs.
  • Samtliga unga från Afghanistan som inte beviljats uppehållstillstånd på annan grund och bedömts vara mellan 18 och 25 år får möjlighet till uppehållstillstånd på grund av gymnasiestudier genom att utvidga gymnasielagen.

Situationen för ensamkommande blir alltmer akut. Rädda Barnen och Svenska kyrkan vill nu träffa migrationsministern för att framföra våra krav och hitta en lösning för ensamkommande barn och ungas situation.

Brevet i sin helhet kan läsas i bildspelet.

 

Pierre Jönsson Ågren
pierre@borasnyheter.se