Sverige

Växjö kommun planerar nu för säkerhetshöjande åtgärder i city

Växjö kommun planerar nu för säkerhetshöjande åtgärder i city. En arbetsgrupp, med representanter från Växjö kommun och Värends räddningstjänst som även haft dialog med Polisen, har arbetat fram en rapport och föreslår tre åtgärder:

  • Hinder som försvårar acceleration och därmed attacker med fordon, i ett första steg på Storgatan vid korsningarna Liedbergsgatan och Kungsgatan. I förlängningen kommer även liknande hinder placeras ut där Storgatan korsar Västra esplanaden och Kronobergsgatan. Hindren ska vara estetiskt tilltalande och medge passage av distributions- och räddningsfordon. I samband med större evenemang kan det även finnas behov av att sätta upp tillfälliga hinder.
  • Informationsskyltar som upplyser om att det är förbjudet att lämna fordon obemannade med motorn igång eller med nyckel i tändningslåset, placeras ut på 11 strategiska platser. (Eventuellt blir ytterligare platser aktuella i framtiden.) Överträdelse är bötesbelagt med 2000 kronor.
  • Det fortsatta arbetet med att öka säkerheten vid publika evenemang ska bedrivas av säkerhets- och beredskapsgruppen vid Växjö kommun. Det innebär att gruppen jobbar för ökad samverkan inom kommunen, men också med externa aktörer, inför och under arrangemangen. Arrangörens säkerhetsansvar blir därmed tydligare.

Arbetet kring de säkerhetshöjande åtgärderna i Växjö kommun har pågått under en längre tid men ett mer intensivt arbete kring åtgärder i city initierades av kommunstyrelsens ordförande Anna Tenje (M), efter terrordådet på Drottninggatan i april.

– Terrordådet i Stockholm satte än mer fokus på säkerheten på allmänna platser och extra mycket på hur invånarna kan skyddas från liknande attacker, där fordon används som vapen. Ökad trygghet är en av de viktigaste frågorna i vår kommun och de här åtgärderna blir en del i det arbetet, säger Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande.

Beslut om de tre åtgärderna tas i kommunstyrelsen 7 november.

Pierre Jönsson Ågren
pierre@borasnyheter.se