Alingsås

Alingsås ungdomar under LUPP

För första gången kommer Alingsås att delta i en så kallad LUPP-enkät, där situationen för Alingsås unga helt enkelt sätts under lupp. Den riktas till åttondeklassare och gymnasietvåoor i kommunen och ska ta reda på hur våra unga trivs med sin tillvaro, konstaterar Processledaren för Lupp i kommunen, Helen Mowitz.

Det är Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällefrågor som står bakom den allt mer populära LUPP-undersökningen. Tanken är att kommuner ska kunna få en bra bild av ungdomarnas situation – för att sedan kunna fatta beslut baserade på resultatet.
– Huvudtemat är att få svar på hur unga ser på inflytande och demokrati, sin skolsituation, hälsa, framtidsplaner med mera, säger Charlott Klug, folkhälsostrateg.

Lupp står för Lokal uppföljning av ungdomspolitiken och meningen är att det inte bara ska bli ännu en enkät utan att den faktiskt ska kunna verka som underlag för senare politiska beslut.
– Ungdomar får svara både brett och initierat och med en möjlighet att lyfta fram utmaningar och problem som annars kanske åker under radarn, menar Helen.

Modellen är att tvåor på gymnasiet och åttondeklasser svarar på LUPP-enkäten, och Charlott har god erfarenhet av verktyget från tidigare uppdrag.
– Den fungerar bra som både ett komplement till våra andra trygghetsundersökningar, men också som ett fristående element. Det har gett väldigt mycket att arbeta med LUPP i kommuner jag varit tidigare, så jag tyckte det var självklart att arbeta vidare med det också i Alingsås.
LUPP-enkäten genomförs fram tills den 30 november innan resultaten därefter kan sammanställa.

Pierre Jönsson Ågren
pierre@borasnyheter.se

Har du bilder? Ladda upp här!