Alingsås

Aila är Alingsås nya stadsarkitekt

Alingsås nya stadsarkitekt heter Aila Hirvonen Bremefors. Hon kommer närmast från Hjo kommun, beskriver sig själv som en positiv realist med miljö och social hållbarhet som sina ledord. Men stadsutveckling måste såklart också innefattas av hållbar ekonomi och ekologiska värden. Nu ser Aila fram emot att vara med och utveckla Alingsås. Första oktober är hon på plats.

– Först vill jag höra hur alingsåsarna själva ser på sin stad. Jag har mycket att lära mig om platsen och de redan befintliga planerna och projekten som finns, säger Aila.

Alingsås är ingen ny plats för Aila. Hon har varit på Lights in Alingsås vid ett flertal tillfällen och tycker om att besöka både stadens kaféer och butiker såväl som ytterområden. Som liten gjorde familjen uppskattade weekendutflykter till Nolhaga park och under studietiden vid Chalmers Tekniska Högskola genomförde Aila ett projektarbete i Alingsås som syftade till att kartlägga stadens infrastruktur.
– Det är spännande att Aila tidigare arbetat i Hjo kommun som till viss del kan liknas vid Alingsås med sina många trä byggnationer i centrum. Hon är helt rätt person att ta sig an utmaningen att bevara våra äldre, vackra stadsdelar och samtidigt utveckla, menar Caroline Hagström, förvaltningschef, Samhällsbyggnadskontoret.

Som Alingsås nya stadsarkitekt kommer Ailas arbetsuppgifter i huvudsak bestå i att vara stöd i plan- och byggprocesser, stötta upp i alla större ärenden – även de juridiska. Hon ska vara länken mellan medborgare och kommunen och finnas med i dialogen mellan byggherrar och kommunen.
– Stadsarkitektur är ett dynamiskt område, så jag räknar med att det dyker upp en hel rad med frågor att involvera mig i som är omöjliga att förutspå just nu, säger Aila och fortsätter:
– Jag vet att Aila kommer tillföra massa ny energi till de stora intressanta projekt vi har på gång i Alingsås. Hennes uppgift kommer bland annat vara att hjälpa till att binda samman staden, berättar Ulrika Samuelsson, bygglovschef.

Numera bor Aila i Göteborg. Hon lockas av miljöer som ”talar sin tidsanda”, vars arkitektur tydligt visar vilken epok den härstammar från, oavsett om det är renässansarkitektur eller modernistisk.
– Jag tycker om använda platser, säger hon. En bra miljö för mig är där det finns socialt liv, ett för ändamålet fungerade ställe – den ska vara funktionell och estetiskt tilltalande, avslutar Aila.

Pierre Jönsson Ågren
pierre@borasnyheter.se

Har du bilder? Ladda upp här!