Alingsås

Alingsås Kommun önskar fler svar i årets medborgarundersökning

Nu landar statistiska centralbyråns (SCB) medborgarundersökning snart i alingsåsarnas brevlådor. Den här undersökningen är viktig eftersom den ger oss en bild av vad alingsåsarna tycker om sin kommun. Ju fler som svarar desto bättre underlag, så vi vill verkligen uppmana alla att svara i år, säger kommunstyrelsens ordförande Daniel Filipsson (M). 
”Hej! Du får det här brevet eftersom ledningen i din kommun vill ta reda på vad invånarna tycker om kommunen och dess verksamheter. Undersökningen genomförs av Statistiska centralbyrån (SCB) på uppdrag av din kommun. Du är en av flera invånare i din kommun i åldern 18–84 år som har blivit slumpmässigt utvalda från befolkningsregistret.”

Så inleds brevet som ska hjälpa politikerna i Alingsås att få en samlad bild av medborgarnas uppfattning om sin kommun. Tidigare år har svarsfrekvensen legat strax över genomsnittet, men det är fortfarande bara cirka 45 procent. I år hoppas Daniel Filipsson och politikkollegorna på ett hopp upp i statistiken.
– Uppmaningen är verkligen att svara på medborgarundersökningen. Jag utgår från att alingsåsarna är lika intresserade av att vi ska få en så bra stad som möjligt att leva och bo i, som oss. Då är det här en kanonchans att faktiskt ge sina synpunkter – och ge oss en större möjlighet att arbeta utifrån medborgarnas intressen och önskemål, konstaterar Daniel Filipsson.

I 2016 års undersökning höll trenden i sig med alingsåsarna som mer nöjda än rikssnittet vad gäller kommunen som bostadsort och kommunens verksamheter.
När det gäller kommunens verksamheter fick Räddningstjänsten samt vatten och avlopp höga betyg. Däremot önskades förbättringar inom gator och vägar, grundskolan, kultur, stöd för utsatta personer samt idrotts- och motionsanläggningar.

I frågan om inflytande ansåg de svarande att de får bra information och har lätt att få kontakt. Däremot önskar de förbättringar när det gäller möjligheten att påverka.
– Det är i grunden en attitydundersökning som ger en fingervisning kring vilka områden vi behöver jobba hårdare med och eller förändra. Vi har haft god hjälp av denna tidigare år och tror att den kommer fortsätta vara ett av de viktigaste verktygen i vår medborgardialog. Men som sagt, ju högre svarsfrekvens ju bättre underlag ger det för oss i vårt arbete för Alingsås, Så jag hoppas verkligen alla som får den hem nu också ser till att svara, säger Daniel Filipsson.

Pierre Jönsson Ågren
pierre@borasnyheter.se