Foto: Eddie Löthman

Fler kvällsturer med kollektivtrafiken i Borås


Tätare turer, flera nya linjer och plats för fler resenärer i kollektivtrafiken. Det är några av nyheterna när Västtrafik skiftar tidtabell den 10 december. Satsningarna förväntas öka resandet med två miljoner resor. All...

Svenskarna oroar sig för naturkatastrofer


Hösten har hittills kantats av många naturkatastrofer världen över och även Sverige har drabbats av såväl översvämningar som skogsbränder det senaste året. Teknik- och arkitektkoncernen Projektengagemangs rapport Samhäll...

Fler använder bilbältet


Totalt ökar bältesanvändningen i tätort från 94 till 95 procent visar NTF:s årliga bältesmätning som genomförs i landets samtliga kommuner och bygger på nästan 340 000 observationer av förare och framsätespassagerare. I ...
Foto: Morakniv

Morakniv vinner strid om knivkopia mot Plantagen


”En seger för svensk kvalitet och kampen mot dåliga kopior”. Det säger Henk Noback, VD på Morakniv, efter den avslutade processen som ger Morakniv rätt – den kniv som sålts av Plantagen får inte längre säljas och måste n...
Foto: Petter Karlberg

Att prata med barn om döden


På lördag är det Alla helgons dag, en helg då många minns dem som inte längre finns hos oss. Men många lämnar barnen hemma när det är dags att åka till kyrkogården trots att det kan vara av värde att göra döden mer natur...

Nu finns Styr & Ställ-cyklarna året runt i Göteborg


Lånecykelsystemet Styr & Ställ i Göteborg kommer i fortsättningen att vara öppet året runt istället för att cyklarna tas in under några vintermånader. Detta har Göteborgs Stad genom trafikkontoret nu kommit överens m...
Här är preliminär tabell över fördelningen av kvoter med förändring i procent jämfört med 2017 års fördelning av kvoter.

Östersjöns fiskekvoter för 2018 klara: Svaga bestånd ger sänkt kvot fö...


Vid mötet i ministerrådet den 9-10 oktober beslutade EU:s fiskeministrar om kvoter för fisket i Östersjön för 2018. De arter som omfattas är torsk, sill, skarpsill, lax och rödspätta. Beslutet innebär minskade kvoter för...