Foto: WSP

WSP laserskannar och fotograferar Sveriges stomvägnät


WSP har vunnit Trafikverkets upphandling av datainsamling av stomvägnätet i Sveriges samtliga sex regioner. Datainsamlingen omfattar laserskanning och fotografering i 360-graders vy och ingår som en del i Trafikverkets u...
Foto: Thomas Harrysson

Västtrafik satsar 20 miljoner på hållplatser


Nästa år planerar Västtrafik att ersätta upp till 120 väderskydd vid hållplatser runt om i regionen. Samtidigt byggs ytterligare 40 nya väderskydd, för att tillgodose behov på nya linjer. – Västtrafiks hållplatser är vik...

Djurskyddet Sverige JO-anmäler Jordbruksverket


Djurskyddet Sverige har i dag JO-anmält Jordbruksverket med anledning av hur frågan om förändrade föreskrifter för lantbrukets djur (fjäderfä, nötkreatur, grisar, får, getter och kaniner) har hanterats. De föreslagna för...

Elcykelpremie på 25% ska få fler att cykla


Regeringen släppte i dag sin budgetproposition med många satsningar för att främja miljön och klimatet i Sverige. Bland annat föreslår de en elfordonspremie för elcyklar, elmopeder och elmotorcyklar på 350 miljoner kr me...

Vi behöver stadsmiljöer med fungerande logistik


Stadsplanering och logistiklösningar måste gå hand i hand. Så är ofta inte fallet i dag. Jag har sett skrämmande exempel, säger Lars Marcus, professor i stadsbyggnad på Chalmers. Lars Marcus är arkitekt i botten men ocks...