Foto: V-Sell

Återkallelse av vaniljpulver


I en konsumentförpackning av Khoisan Tea’s Ekologiska Bourbon Vaniljpulver 10g KRAV har det hittats en glasbit. Detta upptäcktes efter en reklamation från en konsument och vi återkallar därmed alla produkter som kommer f...

Lugn morgon inledde årets hummerfiske


Med milda ostliga vindar och klar sikt inleddes årets hummerfiskesäsong tidigt i morse. Det var många båtar ute, och Sjöräddningssällskapet fanns som alltid redo om något skulle hända. Men vid halv tio på morgonen hade ä...
Foto: WSP

WSP laserskannar och fotograferar Sveriges stomvägnät


WSP har vunnit Trafikverkets upphandling av datainsamling av stomvägnätet i Sveriges samtliga sex regioner. Datainsamlingen omfattar laserskanning och fotografering i 360-graders vy och ingår som en del i Trafikverkets u...
Foto: Thomas Harrysson

Västtrafik satsar 20 miljoner på hållplatser


Nästa år planerar Västtrafik att ersätta upp till 120 väderskydd vid hållplatser runt om i regionen. Samtidigt byggs ytterligare 40 nya väderskydd, för att tillgodose behov på nya linjer. – Västtrafiks hållplatser är vik...

Djurskyddet Sverige JO-anmäler Jordbruksverket


Djurskyddet Sverige har i dag JO-anmält Jordbruksverket med anledning av hur frågan om förändrade föreskrifter för lantbrukets djur (fjäderfä, nötkreatur, grisar, får, getter och kaniner) har hanterats. De föreslagna för...