Vårgårda: Singelolycka


En singelolycka har inträffat på väg 1778 nära avfarten mot Ljurhalla söder om Vårgårda. Det är ännu oklart om någon person har skadats vid olyckan.