Världen

73 948 par glasögon till Optiker utan gränser

73 948 par glasögon samlades i år in till Sveriges största glasögoninsamling, Optiker utan gränser. Svenska folket har för åttonde året i rad lämnat in sina begagnade glasögon via Synoptiks butiker till förmån för biståndsorganisationen. Den 31 mars åker optiker och assistenter från Synoptik till Peru för att hjälpa tusentals barn och vuxna med synundersökningar och glasögon.

– Varje år hjälper Optiker utan gränser tusentals medmänniskor till ett liv med bättre syn. Men behovet är stort. Många miljoner människor, framförallt i låginkomstländer, lever med synfel utan möjlighet till hjälpmedel. Speciellt hårt drabbas alla de barn som halkar efter i skolan för att de inte ser vad läraren skriver på tavlan. Ett par glasögon kan för dem bli en väg ut ur fattigdom. Därför är Optiker utan gränser så viktigt och något vi fortsätter arbeta med, säger Lottie Funck Ekelund, marknadsdirektör på Synoptik.

Den 31 mars reser åtta optiker och assistenter från Synoptik till Peru för att under två veckor hjälpa medmänniskor med synundersökningar och glasögon. Av dem man hjälper är cirka 60 procent kvinnor. Inför förra årets biståndsresa samlade Optiker utan gränser in 81 540 glasögon och hjälpte 3184 människor i Peru. I år skänkte svenska folket 73 948 par använda, men välfungerande glasögon.

Fakta om världens syn*

  • Över 250 miljoner människor beräknas ha nedsatt syn, en siffra som väntas öka i framtiden.
    Över 80 procent av alla synnedsättningar kan avhjälpas eller förebyggas. Glasögon är fortfarande det bästa och mest tillgängliga hjälpmedlet för detta eftersom just okorrigerade brytningsfel är den främsta orsaken till måttlig och svår synnedsättning.
  • Grå starr är den vanligaste orsaken till blindhet i medel- och låginkomstländer. Grå starr kan förebyggas med vanliga solglasögon.

Optiker utan gränser i siffror

  • Optiker utan gränser har hittills samlat in cirka 350 000 glasögon. De som inte använts under resorna har skänkts vidare till Vision For All för att ingå i andra biståndsprojekt.
  • Totalt har Optiker utan gränser hjälpt över 21 000 människor att se bättre.
  • Av dem man hjälper är cirka 60 procent kvinnor och en av fem är barn och unga vuxna. En majoritet har aldrig haft synkorrigering tidigare.

Vad är Optiker utan gränser?
Optiker utan gränser är en biståndsorganisation startad av Synoptik som hjälper människor i tredje världen till ett liv utan synfel. Via Synoptiks butiker samlas begagnade glasögon in som under årliga hjälpresor skänks till behövande. Synoptiks optiker och assistenter genomför synundersökningar och utprovningar av glasögon på plats. Samarbetet sker med Vision For All, en svensk biståndsorganisation som hjälper till med lokala kontakter och bistår i arbetet.

Pierre Jönsson Ågren
pierre@borasnyheter.se