Världen

​USA: Dödsstraffet i Florida används godtyckligt

I Florida används dödsstraffet godtyckligt i ett redan diskriminerande system, det konstaterar Amnesty International i en ny rapport.

Rapporten Darkness visible in the Sunshine State: The death penalty in Florida tar upp hur många dödsdömda som har nekats en granskning av sin dödsdom efter utgången av fallet Hurst v. Florida från 2016. Det fallet resulterade i att Högsta Domstolen i USA upphävde statens dödsstraffslagar eftersom juryn enbart hade en rådgivande roll när det gällde åtal som handlade om döddstraff i Florida.

– Trots att dödsstraffet ansågs strida mot konstitutionen för två år sedan är Florida fortfarande den stat som har näst flest antal människor som väntar på att avrättas, säger Erika Guevara-Rosas, Amnesty Internationals chef för Amerikaregionen

Florida visar få tecken på att ta efter de 19 stater i USA som redan har avskaffat dödsstraffet eller de övriga stater som funderar på att göra det. Delstaten är rankad som den fjärde staten när det gäller antal avrättningar i USA sedan 1976, då Högsta domstolen i USA återinförde dödsstraffet.

Rapporten tar upp exempel på vilken typ av godtycklighet som drabbar dödsdömda, och hur vissa individer fått sina fall omprövade och andra inte, ofta helt enkelt på grund av timing.

Även före Hurst v. Florida- fallet hade två Högsta domstolar i USA argumenterat för att dödsstraffet i USA numera präglas av godtycklighet och felaktigheter, och att det inte, som det står i den amerikanska konstitutionen, utgör ett straff för “de värsta” brotten och brottslingarna. Situationen i Florida bekräftar detta.

Rapporten fokuserar på tre kategorier av dödsdömda: personer med allvarliga psykiska funktionsnedsättningar, de som bedöms ha en faktisk eller gränsöverskridande intellektuell funktionsnedsättning och unga vuxna som anses ha en mental mognad lägre än en 18-åring och med en bakgrund av allvarliga övergrepp och social misär.

Rapporten lyfter även fram hur diskriminering ligger till grund för vilka som döms till döden i Florida. 20 av de 96 människor som har avrättats sedan 1976 i Florida var svarta som stod anklagade för att ha dödat vita, men ingen vit människa har avrättats för att ha dödat enbart en svart person. Trots denna obalans är det i princip omöjligt för dödsdömda att yrka på systematisk diskriminering.

– USA måste avskaffa detta grymma, inhumana och förnedrande straff och ansluta sig till de 142 länder som har avskaffat dödsstraffet i lag eller i praktiken, säger Erika Guevara-Rosas.

Amnesty motsätter sig dödsstraffet i alla former, utan undantag, oavsett brott, förövare, eller metod som används vid avrättningen. Det finns inga bevis på att dödsstraffet skulle vara mer effektivt för att avskräcka från brott än andra former av straff. Dödsstraffet är inte ett straff – det är ett brott

Pierre Jönsson Ågren
pierre@borasnyheter.se

Har du bilder? Ladda upp här!