​Fritt deltagande i ActionRun ska öka fysisk aktivitet

Det går nästan inte en dag utan att vi får varningsklockor kring att den fysiska aktiviteten bland unga minskar och hur det påverkar bl a skolresultat. ActionRun vill försöka förändra och bidra till en positiv utveckling och erbjuder därför alla elever i år 9 i Borås Stad att fritt delta i ActionRun den 19 augusti.  … Fortsätt läsa ​Fritt deltagande i ActionRun ska öka fysisk aktivitet